ทหารพราน ช่วยสอน กิจกรรมหน้าเสาธง สร้างเด็กดีให้สังคม ปลูกฝังให้เยาวชนรักชาติ

1384

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 เข้าพบคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดา ในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุข โดยได้ร่วมเคารพธงชาติและร่วมทำกิจกรรมเสาธง 5 นาที ในเรื่องความหมายของธงชาติไทย และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งยังได้ชี้แจงถึงการดูแลตนเองในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันการเป็นไข้หวัด โดยเข้าปฏิบัติกิจกรรม  ณ  โรงเรียนบ้านนาดา (บ้านสันติสุข) ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า