ทหารพราน 48 ร่วมพัฒนาเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพตลาดสดเทศบาลปะลุรู

90

          เมื่อ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 โดย ร้อยเอก ศุภวิชญ์  กันมา ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4810 นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับผู้บังคับกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอสุไหงปาดี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ช่วยกันเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลปะลุรู เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพให้ตลาดดูสะอาดขึ้น โดยมีปลัดอาวุโส อำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดสดเทศบาลปะลุรู ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

          กิจรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นการแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชนในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า