เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมหารือภารกิจ การสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศ

156

          วันนี้ (1 เมษายน 2567) เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พบปะ นายโสรัจ สุขถาวร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะฯ หารือถึงการดำเนินภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ในการส่งเสริมความเข้าใจกับต่างประเทศในเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้สันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

          สำหรับการเดินทางเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตลอดจนร่วมมือกันในการสื่อสารและสร้างการรับรู้กับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในประเด็นความห่วงใยของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้หารือเพื่อเตรียมการสำหรับโครงการนำคณะฑูตต่างประเทศ (กลุ่มประเทศตะวันตก) เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณ 2567 อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า