ช่วยเหลือประชาชน “สร้างต่อเติมมัสยิด” สถานที่ประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมชายแดนใต้

57

         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มัสยิดอาบูบาการ์ (มัสยิดปาตา) บ้านป่าไหม้ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชน ร่วมด้วยช่วยกัน สร้าง ต่อเติม มัสยิดอาบูบาการ์ (มัสยิดปาตา) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาในการปฏิบัติศาสนกิจที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องประชาชนภายในชุมชน กับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า