ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่ พบปะให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จากเหตุอุทกภัยและอัคคีภัยห้วงที่ผ่านมา ในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

79

          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านแลแบง หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลตรีอภินันท์  แจ่มแจ้ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ และมวลชนกลุ่มอาสาแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่  ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจ ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยห้วงที่ผ่านมา ในพื้นที่บ้านแลแบง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเซ็นทรัลและมูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่

          สำหรับถุงยังชีพจากกลุ่มเซ็นทรัลและมูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์ เป็นโครงการของผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล จัดทำถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด เพื่อให้หน่วยงานรัฐนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

        จากนั้นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 6 บ้านเมาะลาแต ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ น.ส.รอซีดะ สังเกะ และครอบครัว ผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง ได้สอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ  และเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น

         ทั้งนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา มอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40  เตรียมการช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า