ซ่อมแซมฟื้นฟู ทำความสะอาดชุมชนและโรงเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

74

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย กำลังพลจิตอาสา กองร้อยทหารพรานที่ 4112 และ กองร้อยทหารพรานที่ 4116  ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการพัฒนาซ่อมแซมฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในชุมชน และโรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ บ้านบาตะตีงี หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตือร๊ะ  และภายในบริเวณ โรงเรียนบ้านเกะรอ หมู่ที่ 1 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อให้สถานที่ในชุมชนกลับมาสะอาดมีความปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า