ซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

92

           เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จัดกำลังพล เข้าให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซม ฟื้นฟูบ้านเรือนของ นายนิหมะ  นิเลาะ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย น้ำป่ากัดเซาะตลิ่ง ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย  ณ  บ้านเลขที่ 47/6 หมู่ที่ 2 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งหลังจากสถานการณ์น้ำลดสู่ภาวะปกติ เจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจและพบว่าบ้านเรือนของนายนิหมะฯ ต้องเร่งได้รับการซ่อมแซม จึงได้จัดชุดช่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้คืนสภาพปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า