ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กำชับดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ให้มีความภูมิใจในการเป็นทหารอย่างภาคภูมิ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

1384

       พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางตรวจเยี่ยมมอบนโยบายหน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 151 ประกอบด้วย หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส  สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563  ในสังกัดกรมทหารราบที่ 151 ได้เรียกประชุมผู้ฝึก ครูฝึก ตลอดจน ผู้ช่วยครูฝึก เพื่อรับฟังนโยบายในการฝึกทหารใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบการฝึกทหารใหม่จากกรมยุทธศึกษาทหารบก และมาตรการการควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกราย ให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้หน่วยฝึกทหารใหม่ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนและสุขภาพของทหารใหม่ ระหว่างทำการฝึก โดยให้ผู้ฝึก ใส่ใจดูแล เช็คสภาพความพร้อมของพลทหารอยู่ตลอดเวลา ด้วยการจดบันทึก และประเมินผล ใครเป็นอะไร พร้อมส่วนไหนไม่พร้อมส่วนไหนผู้ฝึกต้องทราบ และประสานพูดคุยกับครอบครัวเพื่อความสบายใจ ฝึกฝนน้อง ๆ ด้วยการปลุกความกล้า ค้นหาความเป็นตัวตนของน้อง ๆ ทหารใหม่มา เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพต่อไป เปลี่ยนทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของน้อง ๆ เปลี่ยนความคิดจากการเป็นพลเรือน ให้มีจิตใจเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิ รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

            หลังจากที่ประชุมผู้ฝึกทหารใหม่แล้ว พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ได้ตรวจเยี่ยมสภาพอาคารที่กินอยู่หลับนอน เครื่องแต่งกายของใช้ประจำตัว สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารโรงนอน ก่อนลงมาพบปะพูดคุยกับน้อง ๆ ทหารกองประจำการเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผ่านช่วงเวลา 6 สัปดาห์ ในการเข้ารับการฝึกด้วยความภาคภูมิใจ หลังจากนั้นเดินทางไปยัง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเปิดให้ญาติทหารใหม่ เข้าเยี่ยม บุตร หลาน หลังจากการฝึก 1 สัปดาห์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอบอุ่น โดยต่างมั่นใจว่า กองทัพบกจะดูแลบุตรหลานของตนเป็นอย่างดีระหว่างการฝึก และตลอดระยะเวลาที่เข้าอยู่กองประจำการ ซึ่งพี่น้องประชาชน ครอบครัวคอยเฝ้ามอง และมุ่งหวังให้ทุกคนเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้บริบทของความเป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม หน้าที่ของพลเมืองไทยต่อไป”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า