กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

637

           เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว เขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส น.ท.อำนาจ ภู่ทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือที่ 33 พร้อมด้วย กำลังพล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับแต่งภูมิทัศน์เก็บขยะบริเวณ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดจนเพื่อให้บริเวณสถานที่จัดงานพิธีมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและประชาชนจิตอาสาได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสาหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ อ่าวมะนาว, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา, ประชาชนในพื้นที่, สมาชิก วิทยุเครื่องแดง, สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) และเด็กเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          สำหรับชายหาดอ่าวมะนาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่สวยงาม และมีความสำคัญของจังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ ชายหาดจึงได้รับผลกระทบของขยะจากนักท่องเที่ยว ทำให้มีความสวยงามตามธรรมชาติต้องลดน้อยด้อยลง ไม่เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นการทำความสะอาดชายหาด จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า