แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 อวยพรปีใหม่ 2567

374

          เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ขอส่งความสุข ความปราถนาดี ไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่าน

         ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ใช้ช่วงเวลาแห่งความสุข และความอบอุ่นอยู่ร่วมกันกับครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย ด้วยความรัก ความสามัคคี มีความเอื้ออาทร และปรารถนาดีต่อกัน ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ กองทัพภาคที่ 4 และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้วยการจัดตั้งจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ให้มีความปลอดภัย และสะดวกสบายในการเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พลเรือน และอาสาสมัครที่อยู่ประจำพื้นที่จะได้คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและดูแลทุกท่านตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ทุกท่านได้มีความเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่เดินทางสัญจรเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ขอให้ท่านได้โปรดใช้สติ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น เพื่อให้เทศกาลแห่งความสุขนี้ เต็มไปด้วยความทรงจำที่ดี และเป็นพลังในการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสดชื่น สมหวัง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่การงาน หรือกิจการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงในปีต่อไป

         เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ผมขออัญเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ เดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคล ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง มีพลังกาย พลังใจ ที่เข้มแข็ง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการ

 

ปีใหม่2567

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า