ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม เดือน ต.ค.๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

97