ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม เดือน พ.ย.๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

123