ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำเดือน ก.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13