ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทน ประจำเดือน ก.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19