ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ นปพ.ร่วมป่าภูเขาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก

103
660911-13