ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน ก.ค. ๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15