ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.ทพ.๔๑ และนขต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

85
660911-11