ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำเดือน ส.ค.๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64