ความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านพักช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2566

103

         กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส , หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ, ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ,กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดนราธิวาส และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนราธิวาส เร่งเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนอย่างทันท่วงที โดยได้เร่งช่วยเหลือในด้านต่างๆ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้เร่งทำการซ่อมแซมบ้านเรือนจนแล้วเสร็จและส่งมอบแล้ว จำนวน 401 หลัง จากในจำนวนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 649 หลัง คงเหลือ จำนวน 248 หลัง (ไม่รวม 95 หลัง ที่เสียหายทั้งหลัง) ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

          โดยในขณะนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ประสบภัยมูโนะคือการลงพื้นที่เยียวยาทางด้านสภาพจิตใจ รวมถึงการส่งเสริมในด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพและครอบครัวอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันยังคงมีธารน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศและต่างประเทศ หลั่งไหลช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะ ปัจจุบันมียอดเงินบริจาค จำนวน 33,397,624.29 บาท และได้มีการเบิกเงินไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยแล้ว จำนวน 5,288,180 บาท คงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 28,109,444.29 บาท เวลา 16.00 น.

 

ธารน้ำใจสู่มูโนะ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า