“อุ่นใจเมื่อภัยมา… กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อมเคียงข้างประชาชน”

83

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า