ชาวอำเภอสุไหงปาดี รวมพลังจิตอาสา จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

1077

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ.ลานประชาสำราญ หน้าที่ว่าการ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายเศวต เพรชนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดมัสยิดซีลาตุลอัรฮัม หมู่ที่ 1 ตำบล ปะลุรู อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี พ.ท.ศักดิ์สม พรหมแพทย์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย เช่น ด้านพระพุทธศาสนาทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง โดยทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา โดยด้านดาราศาสตร์ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2411 สิริพระชนมพรรษา 64 พรรษา

     ทั้งนี้ อำเภอสุไหงปาดี จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลปะลุรู และทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ทำความสะอาดมัสยิดซีลาตุลอัรฮัม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า