กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา 

115

          กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด ปัดกวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อให้สถานสงเคราะห์ฯ มีความสะอาด ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบ และทำให้สวยงามมากขึ้น ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเยาวชนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กชายแห่งนี้

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองพันทหารราบที่3  กรมทหารราบที่152

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า