บรรยายพิเศษ การสร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จในชีวิตจริง สานฝัน จาก “พลทหาร สู่ทหารอาชีพ”

86

           เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. ที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางมาเป็นประธานการบรรยายพิเศษ การสร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จในชีวิตจริง สานฝัน จาก “พลทหาร สู่ทหารอาชีพ” ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152 โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อให้ทหารใหม่ได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่มีความเสียสละในการรับใช้ชาติ รู้สึกอบอุ่นใจในครอบครัวทหาร และคลายความวิตกกังวล ในการเข้ามาเป็นทหารใหม่ ซึ่งเป็นน้องใหม่ในรั้วกรมกอง ของกองพลทหารราบที่ 15 และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ความใฝ่ฝัน กับเส้นทางที่เลือกเดิน สู่การเป็นทหารอาชีพ “สานฝัน จาก พลทหาร สู่พลโท” ซึ่งได้เชิญวิทยากรพิเศษ ในการการบรรยายพิเศษถึงการสร้างแรงบันดาลใจ ในการประสบความสำเร็จในชีวิต ในการรับราชการทหาร จาก พลโท สมชาย คำสด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ และแนวทางการเตรียมตัวสู่การเป็นทหารอาชีพ  โดยมีน้องทหารใหม่ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 1 เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ รวมทั้งสิ้น 85 นาย

          ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว  กล่าวว่า ขอต้อนรับน้อง ๆ ทหารใหม่ทุกนายด้วยความยินดียิ่ง ที่พวกเราทุกนายจะต้องมาร่วมใช้ชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกนาย นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตามที่น้อง ๆ ทหารใหม่ได้เข้ามารับราชการทหาร นับเป็นการเสียสละ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ของลูกผู้ชายทุกคน ขอให้น้อง ๆ ทหารใหม่ จงมีความภาคภูมิใจในการรับใช้ชาติ ในห้วงระยะเวลานับต่อจากนี้ไป ในห้วงแรกของการเข้ามาใช้ชีวิตเป็นทหารใหม่  ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือน มาเป็นทหารนั้น บางคนอาจจะเกิดความท้อแท้ อึดอัด และ ขัดกับความรู้สึกที่ต้องมาอยู่ในระเบียบวินัยทหาร ขอให้น้อง ๆ ทหารใหม่ ค่อย ๆ ปรับสภาพ ใช้ความอดทน  อดกลั้นให้มาก เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่ง น้อง ๆ ทหารใหม่ก็จะเกิดความคุ้นเคย และสามารถปฏิบัติได้ตามแบบฝึก และแบบธรรมเนียมทหารได้ สามารถอยู่ในระเบียบวินัยทหารได้เป็นอย่างดี เหมือนเช่นทหารรุ่นพี่ ๆ ที่เคยผ่านห้วงนี้ของชีวิตมาก่อน สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในหน่วยฝึก ขอให้น้อง ๆ ทหารใหม่คิดว่าที่นี่เปรียบเสมือนบ้านของตนเอง ซึ่งจะมีผู้ฝึกครูฝึก ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น คอยดูแลเอาใจใส่น้อง ๆ ทหารใหม่เป็นอย่างดี จึงขอให้น้อง ๆ ทหารใหม่ ได้คลายความวิตกกังวลในเรื่องต่าง ๆ ขอให้ตั้งใจรับการฝึก และปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของผู้ฝึกโดยเคร่งครัด ขอฝากให้ผู้ฝึก ครูฝึก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกนาย ได้เสียสละทุ่มเทความรู้ความสามารถ พลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา ในการถ่ายทอดวิชาความรู้ และชีวิตความเป็นทหาร ให้กับน้อง ๆ ทหารใหม่อย่างเต็มที่ และเปี่ยมไปด้วยความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรอย่างจริงใจ ตลอดจน ขอให้ทุกนายตั้งใจฝึกตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ และหวังว่าจะนำความรู้จากการบรรยายพิเศษ มาเป็นแรงบันดาลใจ ในเส้นทางที่เลือกเดิน สู่การเป็นทหารอาชีพในอนาคตต่อไป

กองพลทหารราบที่15

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า