เติมน้ำประปา ช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

185

               เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 นำกำลังพลจิตอาสา เร่งออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำของหน่วย จำนวน 3 เที่ยว ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 ซึ่งได้ลำเลียงขนส่งน้ำสะอาดจากการประปาอำเภอนาทวี ถึง อำเภอจะนะ เพื่อนำน้ำไปใส่ในระบบแทงค์น้ำของประปาหมู่บ้านในชุมชน เพื่อจะได้กระจายส่งน้ำแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ ให้ได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งจะสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึง

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองพันทหารราบที่3  กรมทหารราบที่5

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า