อะไรคือ “วินาทีแห่งชีวิต” ที่ใครหลายคนอาจจะเข้าใจคำนี้ดี และมักเป็นคนที่ “รอดชีวิต” จากห้วงเวลานั้นมาได้ หรือ…คนที่ “ช่วยเหลือ” ใครบางคน ให้รอดวินาทีนั้นมาได้…เพราะการเข้าใจ, การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คือสิ่งที่ทหารทุกนายยึดมั่นและได้รับการปลูกฝัง ให้เป็นผู้เสียสละมีจิตอาสา ช่วยเหลือ และปกป้องประชาชน แม้จะไม่ได้สวมใส่เครื่องแบบในขณะนั้นก็ตาม

181

“เพราะทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน”

ทหารมีไว้ทำไม กองทัพเพื่อประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า