เดินสายตรวจสอบการทำงานย้ำหน่วยต้องตื่นตัว พร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

863

        วันนี้ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินสายตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมการปฏิบัติงานหน่วยกำลังในพื้นที่ ในพื้นที่เส้นทาง กรงปินัง บันนังสตา ศรีสาคร จะแนะ ยี่งอ สายบุรี ยะหริ่ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมประเมินผลการปฏิบัติงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้กำลังพลได้มีความตื่นตัว พร้อมรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำนโยบายการควบคุมพื้นที่ให้ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ และหน่วยกำลังในความรับผิดชอบ หลังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง มีความพยายามก่อเหตุป่วนสร้างสถานการณ์ มุ่งทำลายเจ้าหน้าที่รัฐ โดยสั่งการทุกหน่วยต้องพร้อมรับมือทุกสถานการณ์อย่างเข้มข้น

        โดยได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4909 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 มอบนโยบายและแนวทางให้แก่หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติภารกิจให้เกิดความรัดกุมในแผนเผชิญเหตุหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ต้องสามารถโต้ตอบได้โดยทันที  และให้ใช้ประสบการณ์จากการอยู่ในพื้นที่ คิด วิเคราะห์ และแยกแยะ มาสู่แผนการปฏิบัติที่เข้มแข็ง ทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติให้ทันต่อสถานการณ์และความพยายามก่อเหตุของผู้ก่อความไม่สงบ”

        จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังภาคประชาชน ยังจุดตรวจร่วม ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ให้ช่วยกันดูแลพื้นที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ให้ช่วยสอดส่องดูแล สร้างความตระหนักรับรู้ สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ต่อไป ก่อนจะเข้าประชุมหารือการปฏิบัติร่วมกับกองกำลังทหารพรานในพื้นที่ ได้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เพื่อติดตามแผนการรักษาความปลอดภัย แผนเผชิญเหตุ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ โดยสั่งการให้ทุกหน่วยมีความพร้อมในทุกสถานการณ์ ให้มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา แม้อยู่ในที่ตั้ง ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียของกำลังพลเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชน ใช้ปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจค้นเป้าหมาย ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดในยุทธศาสตร์สำคัญ เส้นทางหลัก เส้นทางรอง เพื่อจำกัดเสรีการก่อเหตุ คุมเข้มพื้นที่รับผิดชอบทุกตารางนิ้ว”

 

        ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางการเดินสายตรวจเยี่ยม แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ลงไปพูดคุยทักทาย มอบเครื่องอุปกรณ์เพื่อการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดตรวจ ให้ ปฏิบัติภารกิจด้วยความปลอดภัย เข้มแข็ง เป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบ และ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า