ปรับทุกข์ ผูกมิตร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

1038

        กองร้อยทหารพรานที่ 4403 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน นางสีตีฮาวอ  โซะแมดะ อายุ 66 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้/มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 24/1 บ้านกาหยี หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โดยหน่วยได้สำรวจข้อมูล สอบถามปัญหาต่าง ๆ ความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ ปรับทุกข์ ผูกมิตร เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน อีกทั้งหน่วยยังได้มอบอินทผาลัม และน้ำหวาน เพื่อไว้ในการรับประทานในการละศีลอดประจำวัน ในเดือนรอมฎอน

        นอกจากนี้ กองร้อยทหารพรานที่ 4407 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เรือน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนนางกือเมาะ  สนิ ผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยได้พูดคุยสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ต่าง ๆ เพื่อหาช่องทางในการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมทั้งหน่วยยังได้มอบอินทผาลัมและน้ำหวาน เพื่อให้นำไปใช้ในการรับประทานในการละศีลอดประจำวัน ในเดือนรอมฎอน

ทหารจะไม่ทอดทิ้งเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

เราจะอยู่เคียงข้างประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า