ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกร รายการ ของดีบ้านฉัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท )

575

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.