ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุประจำอาคารที่พักกำลังพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑,๖๐๐.๐๐ บาท )

266

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.