ทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2566 ฝึกเดินทางไกลและพักแรม เพิ่มขีดความสามารถในการเดินด้วยเท้า และทักษะการดำรงชีพในป่า

402

            เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. พันเอก เอกวริทธิ์  ชอบชูผล ผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่ 42 เข้าเยี่ยมการฝึกเดินทางไกลและพักแรมของทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2566 ของหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันมณฑลทหารบกที่ 42 พร้อมทั้งให้คำแนะนำเทคนิคยุทธวิธีต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ ทหารใหม่ เพื่อให้ทหารใหม่ ได้นำวิชาความรู้วิชาที่ได้ฝึกศึกษามาปรับใช้ตลอดเส้นทาง เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลไปสู่การเป็นทหารอาชีพต่อไป

          สำหรับการเดินทางไกล พักแรมของทหารใหม่ คือการนำวิชาที่ฝึกศึกษาในหน่วยมาใช้ในภาคสนาม มีการสอดแทรกสถานการณ์ทางยุทธวิธีการเคลื่อนที่ การหยุดจากการเคลื่อนที่ เพิ่มขีดความสามารถในการเดินด้วยเท้าของทหารใหม่ และทักษะการดำรงชีพในป่า แม้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ แต่ชุดครูฝึกก็พยายามถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับ “น้องทหารใหม่” ให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการฝึกทางทหารขั้นสูงต่อไป

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองพันมณฑลทหารบกที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า