หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 จัดพิธีส่งมอบบ้านโครงการ “บ้านปันสุข” พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

463

          วันนี้ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่ บ้านเลขที่ 157/2 หมู่ที่ 4 บ้านยางแดง ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ “บ้านปันสุข” เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ให้แก่นางสาว จุฑามาศ พรหมเจริญ อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน มีปัญหาด้านสุขภาพทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ ประกอบกับเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ และเป็นที่รักของประชาชนในพื้นที่ จึงได้รับคัดเลือกเข้ารับบ้านตามโครงการ “บ้านปันสุข” ในการนี้ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนมอบถุงยังชีพ ชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ครอบครัว ก่อนมอบป้ายชื่อบ้าน โดยมี พันโท คุ้มธรรม สิงหนาถ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 พร้อมด้วย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาประดู่, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกจิตอาสา 904 ภาค 4, กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกัน covid-19 อย่างเคร่งครัด

          พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 กล่าวว่า วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานมอบบ้านให้แก่นางสาว จุฑามาศ พรหมเจริญ ตามโครงการ “บ้านปันสุข” ซึ่งจากสถานการณ์ที่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้พี่น้องประชาชนยากลำบาก โดยเฉพาะครอบครัวนี้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง สำหรับภารกิจในการดูแล พี่น้องประชาชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีหลายด้าน ทั้งการมอบถุงยังชีพ การสร้างและซ่อมแซมบ้าน โดยโครงการบ้านปันสุขนี้ เป็นโครงการของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ที่ได้ดำเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือประชาชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กำหนดให้หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่สร้างให้ได้อย่างน้อย 12 หลัง ซึ่งการดำเนินการโครงการนี้สิ่งสำคัญคือความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน เป็นสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุด ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมสนับสนุนในการสร้างบ้านหลังนี้ สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำแก่ครอบครัวที่ได้รับมอบบ้าน คือ เมื่อสังคมช่วยเหลือเราแล้ว เราก็ต้องเป็นคนดี และช่วยเหลือสังคมต่อไป เพราะการให้นั้น ที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือ แต่เพราะรู้ว่าการไม่มีนั้นเป็นอย่างไร และการให้ไม่ได้ทำให้เราจนลง แต่ทำให้ผู้ที่ได้รับมีความสุขมากขึ้น

          ด้าน นางสาว จุฑามาศ  พรหมเจริญ อายุ 30 ปีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ามอบบ้านตามโครงการ “บ้านปันสุข” กล่าวว่า ขอขอบคุณ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งแรงกายและงบประมาณในการสร้างบ้านจนเสร็จสมบูรณ์ สำหรับโครงการ “บ้านปันสุข” เป็นโครงการที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีจัดขึ้น ตามนโยบายของ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่พี่น้องประชาชน โดยหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยในพื้นที่ดำเนินการตามพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งการสร้างบ้านและส่งมอบบ้านในครั้งนี้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า