รับชมคลิป !! พูดคุยกับ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ในประเด็นการยุบ กอ.รมน.

204

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า