“แม้ว่าวิกฤต Covid-19 จะรุนแรงแค่ไหน!!  เราก็จะดูแลประชาชนของเราแบบนี้ จนกว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”

884

ขอให้พวกคุณมีกำลังใจที่ดี สุขภาพที่แข็งแรง รับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบสังคม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า