แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรทรายขาว และผู้นำชุมชน ชื่นชมแนวคิด ต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมือในพื้นที่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ฝ่าวิกฤตโควิด 19

199

        วันนี้ ( 24 สิงหาคม 2564 ) เวลา 11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดนัจมุดดีน บ้านควนลังงา ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยพันเอก ทวีพร คณะทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 และคณะลงพื้นที่พบปะ พูดคุย กลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทรายขาวในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ถอดบทเรียนจากผลกระทบทางการเกษตร สู่การร่วมมือแก้ไขปัญหาราคาและผลผลิตทุเรียนแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจและความร่วมมือในพื้นที่ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรอำเภอ ตำบล และสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมหารือ

        ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมไปถึงพี่อน้องเกษตรกรเช่นเดียวกัน ที่ต้องยอมรับว่าราคาผลไม้ในปีนี้มีราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก ด้านกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทรายขาว ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี นั้น ได้เตรียมแผนรองรับ และบริหารจัดการ ขับเคลื่อนงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้การผลิต ตรงตามความต้องการของตลาด มีคุณภาพ เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของสินค้า และราคาสินค้าตกต่ำได้อย่างเหมาะสม  ทำให้ราคาของทุเรียนทรายขาวในปีนี้ไม่ได้มีราคาต่ำ จนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทรายขาวมากนัก ซึ่งสวนกระแสกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 สามารถทำรายได้เข้าสู่ชุมชน ซึ่งนอกจากผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพคัดเกรดจะถูกนำส่งต่อไปยังลูกค้าโดยตรงจากการขายผ่านระบบออนไลน์แล้ว ทุเรียนทรายขาว ที่ตกเกรดยังได้รับการสนับสนุน จากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ามารับซื้อเพื่อนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าของสินค้า ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านการดำรงชีวิต และด้านเศรษฐกิจ พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน เช่นเดียวกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายให้กองทัพบกช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ จนสถานการณ์คลี่คลายและดีขึ้นตามลำดับ และสำหรับการพบปะเยี่ยมเยียน กลุ่มเกษตรทรายขาว ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และส่วนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ทรายขาวมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก สามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ได้อย่างครอบคลุม และแม้ที่ผ่านมาจะมีผู้ประกอบการรายใหญ่มารับซื้อทุเรียนจากในพื้นที่ได้โดยตรง แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ covid-19 ก็ไม่ได้มีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้ ทุกภาคส่วนก็มีการจัดการ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีการรายงานถึงผู้ประกอบจากที่อื่นแอบอ้างการขายทุเรียนทรายขาวให้กับผู้บริโภค แต่ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของพี่น้องเกษตรกรทรายขาว ผู้นำในพื้นที่  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นรายได้ โดยจำหน่ายทุเรียนทรายขาวจากเกษตรกรให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงผ่านสื่อออนไลน์ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลง ทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและผู้บริโภคที่ได้สั่งซื้อทุเรียนทรายขาวโดยตรงอีกด้วย ถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวสวนทุเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในเรื่องของระบบการขนส่งในประเทศก็สามารถมารับสินค้าได้โดยตรงถึงสวนเช่นกัน แต่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการ การคัดกรองตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด ขอชื่นชมเกษตรกรทรายขาว ผู้นำในพื้นที่ ตลอดจนส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี ขอบคุณในความเป็นแบบอย่างที่ดี และอยากให้นำสิ่งดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆด้วยเช่นกัน” และหลังจากการพบปะพูดคุย แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบสิ่งของอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้กับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต และต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายไปด้วยกัน

        ทั้งนี้  “ทุเรียนทรายขาว” เป็นทุเรียนหมอนทองพันธ์ดี เป็นที่ชื่นชอบ และยอมรับอย่างกว้างขวาง ของผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานทุเรียน ด้วยรสชาติที่กลมกล่อม หวานนุ่ม มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น กลิ่นหอมหวาน เนื้อแห้ง เปลือกบาง มีสีทองสวยเรียบเนียน ทำให้ทุเรียนทรายขาวติด 1 ใน 5 อันดับที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย โดยในปีนี้ทุเรียนทรายขาวไม่สามารถสั่งจองได้แล้ว เนื่องจากผลผลิตในปีนี้จำหน่ายเป็นล๊อตสุดท้ายหมดไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา ผู้ที่สนใจทุเรียนทรายขาวสามารถสั่งจองได้อีกครั้งในฤดูกาลหน้า ช่วงประมาณเดือน มิถุนายน -สิงหาคม ของทุกปี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า