ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามเทนนิส กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีคัดเลือก ( ๑,๑๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท )

257

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.