แม่ทัพภาคที่ 4 หารือกับคณะกลุ่มเครือค่ายวิทยุเครื่องแดง เตรียมจัดงานพบปะกลุ่มสมาชิก เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน

124

          วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 14.00 น. ที่ ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี กรกฎ  ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ให้การต้อนรับ คุณบงกช  กาญจนแก้ว ประธานกลุ่ม ที่นำคณะกลุ่มเครือค่ายวิทยุเครื่องแดง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโอกาสมาพูดคุย หารือ รายละเอียดเตรียมจัดงาน ให้ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชน (วิทยุเครื่องแดง) รับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของเครือข่าย

          สำหรับเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 โดยความร่วมมือของฝ่ายความมั่นคงภาคประชาชน นักธุรกิจในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการก่อเหตุรุนแรง และการก่อความไม่สงบต่อชุมชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดง เพื่อความมั่นคงจำนวน 475 คน แบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 12 โซน 13 พื้นที่ เพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ในการร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองด้วยความรวดเร็วและทันเวลา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาความมั่นคงอื่น ๆ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน นักท่องเที่ยว และประชาชนโดยทั่วไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า