มทภ.4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน สุราษฎร์ธานี ย้ำทำงานด้วยใจอาสา เป็นตัวอย่างป้องกันโรค ตลอดเทศกาลการ์ดอย่าตก

969

     วันนี้ 30 ธันวาคม 2563 07.30 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน การบริการพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจที่เป็นจิตอาสา เสียสละ พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติตามคู่มือและมาตรการ ” วินัยทหารต้านภัยโควิด 19 โดยให้กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแนวทาง “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

     โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบเครื่องดื่ม อาหารว่างและอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในห้วงเทศกาลปีใหม่เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า