พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษ แก่นาย อาหมะกอซี หะยีเลาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านควนลาแม  เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ขณะช่วยเจรจากับผู้ก่อเหตุรุนแรง

105

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ กุโบร์บ้านควนลาแม หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษ แก่นาย อาหมะกอซี หะยีเลาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  บ้านควนลาแม ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ที่ได้เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ขณะเข้าบังคับใช้กฏหมายต่อผู้ต้องสงสัยและช่วยเข้าเจรจาให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงหวังมอบตัว แต่คนร้ายกลับยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ยิงต่อสู้ขึ้นเป็นเหตุให้นายอาหมะกอซี หะยีเลาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านควนลาแม ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 รวมอายุ 46  ปี โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ญาติ และครอบครัวของผู้เสียชีวิตร่วมในพิธี

          ขณะที่มีการอัญเชิญดินพระราชทานถึงบริเวณพิธี ญาติและข้าราชการตั้งแถวรับดินพระราชทาน โดยเจ้าหน้าที่ อัญเชิญดินพระราชทานวางบนหลุมฝังศพผู้วายชนม์ ผู้นำศาสนาอ่านฟาตีฮะ ร่วมสวดดูอาร์ และผู้เข้าร่วมในพิธีต่างยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์  โดยมี นางสาว ตัสนีม หะยีเลาะ บุตรสาว อ่านสำนึกในพระกรุณาธิคุณ แด่ผู้วายชนม์  และนางศศิธร หะยีเลาะ ภรรยา เป็นผู้อ่านประวัติผู้วายชนม์ ท่ามกลางความปลาบปลื้มแด่ญาติและครอบครัวที่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อครอบครัวผู้วายชนม์

          นายอาหมะกอซี หะยีเลาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านควนลาแม อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี ที่ได้เสียชีวิตในวัย 46 ปี เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2520 อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 3 บ้านควนลาแม ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  สมรสกับ นางศศิธร หะยีเลาะ  มีบุตรสาว 1 คน คือนางสาว ตัสนีม หะยีเลาะ สำหรับนายอาหมะกอซี หะยีเลาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯมีอุปนิสัยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี นิสัยดีกับทุกคน ชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ช่วยเหลือชาวบ้านเสมอมา ถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างความกล้าหาญที่ควรได้รับการยกย่อง ที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ทำหน้าที่ข้าของแผ่นดินจนวาระสุดท้ายของชีวิต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า