“ทหาร… เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

179

ไม่ว่าจะเหตุการณ์ใด ที่ไหน เมื่อไร่ พวกเขาเหล่านี้ พร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อพี่น้องประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง…เพราะทุกนาทีของคนที่รอ คือวินาทีแห่งชีวิต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า