เตรียมความพร้อมต้อนรับน้องคนเล็ก ผลัด 1/2566 หน่วยในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส

188

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ร่วมกับ กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ลงพื้นที่นิเทศก่อนการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/2566 โดยลงพื้นที่อบรมให้หน่วยต่างๆ ประกอบด้วย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 , กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยฝึกทหารใหม่ พื้นที่เขตสุขาภิบาลหน่วยฝึก และโรงประกอบเลี้ยง ดูแลสุขภาวะทางจิตครูทหารใหม่ ประเมินความรู้นายสิบพยาบาล เรื่องโรคลมร้อน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

          นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ชี้แจงด้านสิทธิกำลังพล และสวัสดิการต่างๆของทหารกองประจำการในปัจจุบัน ระหว่างประจำการ และหลังปลดประจำการ โดยระหว่างประจำการจะได้รับเงินเดือน, ค่าครองชีพ, เบี้ยเลี้ยง, โควตาสอบนักเรียนนายสิบทหารบก, การศึกษานอกระบบ, ประกันชีวิต, ฝึกอบรมวิชาชีพ, สิทธิการรักษาพยาบาล ส่วนหลังปลดประจำการ จะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบก, สิทธิสอบบรรจุเป็นทหารอาสาในตำแหน่งต่างๆ ร่วมกับบริษัทในเครือ CP และในระหว่างก่อนปลดประจำการจะได้รับการฝึกด้านวิชาชีพต่างๆตามความถนัดของกำลังพล เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างตัดผม เกษตรกรรม เป็นต้น เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลังปลดประจำการ เพราะเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด

ทหารมีไว้ทำไม

น้องคนเล็กของกองทัพบก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

กรมแพทย์ทหารบก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร