การแต่งกายผสมผสานวัฒนธรรมจากความหลากหลาย สู่ความเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

377

ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหน ๆ เราก็สามารถที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ ด้วยการแต่งกายของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีเสน่ห์ โดดเด่น สวยงาม สามารถใส่ได้หลากหลายโอกาส “ชุดท้องถิ่น ใส่แบบไหนก็ดูดี”

พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมกันรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดพื้นถิ่น ให้อยู่คู่กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไป

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า