ท่วมที่ไหน เราจะไปให้ถึง พร้อมเคียงข้างประชาชน

278

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. พันเอก เอกวริทธิ์ ชอบชูผล ผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่ 42 มอบหมายให้ ร้อยตรี นพปฎล เกื้อกูล หัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์ฯ พื้นที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกำลังพลลงพื้นที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำ สนับสนุนช่วยเหลือ และประเมินสถานการณ์ป้องกันภัยพิบัติตามแผนการช่วยเหลือฯ โดยพบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังสูงในพื้นที่บ้านทุ่งพระเคียน อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ ปัจจุบันระดับน้ำสูงล้นบริเวณแนวตลิ่ง ถนนบางเส้นทางไม่สามารถใช้การได้ และระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บ้านเรือนประชาชน บางส่วนได้รับผลกระทบ โดยหน่วยได้ดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นการเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ปลัดอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลเพิ่มเติม จาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน

          สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ขณะนี้ ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง และมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือน โดยหน่วยในพื้นที่จะประเมินสถานการณ์ฯพร้อมทั้งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการจัดชุดเข้าช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างทันท่วงทีต่อไป ตามนโยบายของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ได้มีความห่วงใยในสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นอย่างมาก และสั่งการให้ทุกหน่วยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า