กิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม สร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จชต.

532

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ องค์การบริหารตำบลปะลุกาสาเมาะ หมู่ที่ 9 บ้านกาบุ๊ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์มหกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น สร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนตาดีกา ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสอนให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า โดยมี นายนิซูไฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม กิจกรรมกว่า 500 คน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า