สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน”

145

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 พันตรี จงรักษ์ พันนังศรี เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับฝ่ายยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจยะลา ให้การต้อนรับ คุณปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ (กรรมการบริหารบริษัทปรีดาเรียลเอสเตท จำกัด) และคุณอรชูมา ดุรงเดช กรรมการผู้จัดการ (ไอซ์แลนด์ สปริงไทยแลนด์) ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับครอบครัว นางสาว แยนะ เจะแต อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 4/1 บ้านกือเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

           สำหรับโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” เป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนด้านที่พักอาศัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า