กวาดล้างยาเสพติด  ล็อตใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลค่ากว่าพันล้านบาท

181

แถลงร่วม 3 ฝ่าย ผลการกวาดล้างยาเสพติด ล็อตใหญ่

รายสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลค่ากว่าพันล้านบาท

ทุกภาคส่วนร่วมเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

เพื่อคืนความสุขสู่ชายแดนใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า