ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ (ห้วง ต.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๖) ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

178