จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเวียนเทียนรอบฐานองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

193

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายสนั่น  พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน พร้อมทั้งแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ก่อนเวียนเทียนรอบฐานองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566  ณ  พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง) ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

          โดยก่อนร่วมทำบุญตักบาตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชา หลังจากนั้นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พุทธศาสนิกชนกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียน และร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล จำนวน 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          สำหรับกิจกรรมในช่วงค่ำ เวลา 19.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จะเป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพรหมนิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และยังมีการเวียนเทียน  ณ  วัดต่าง ๆ ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า