รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเหตุเมื่อวันที่ 3 ก.พ.66 ที่ผ่านมา ซึ่งคนร้ายได้ขว้างระเบิดฯ แบบไปป์บอมใส่ด่านตรวจร่วมบาตู ต.ปาลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะจ.นราธิวาส

319

          วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 08.00 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเหตุเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งคนร้ายขว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอม จำนวน 2 ลูก ใส่ด่านตรวจร่วมบาตู ตำบลปาลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุดังกล่าว

           ในการนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ปรับแผนการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและเข้มงวด ควบคู่กับการลาดตระเวนพื้นที่โดยเฉพาะรอบฐานปฏิบัติการให้มีความปลอดภัย พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนาย ต้องมีความพร้อมตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาท และบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านการดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

          จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 33 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติงาน 5 งานสำคัญ ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา รวมถึงนโยบายเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ควบคู่กับการทำให้พื้นที่ปลอดเหตุและประชาชนมีความปลอดภัย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงประจำพื้นที่ เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า