เพราะทุกชีวิตมีค่า รอไม่ได้ !! กองทัพภาคที่ 4 ใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยชีวิตผู้ป่วยหลอดเลือดสมองจากนราธิวาส นำส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ จนปลอดภัย

42

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผ่านแพทย์ใหญ่           กองทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอรับการสนับสนุนการลำเลียงผู้ป่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จาก โรงพยาบาลนราธิวาส ไปยัง โรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผู้ป่วยคือ นายมะซานูซี เฮงมา อายุ 46 ปี เป็นชาวจังหวัดนราธิวาส อาการแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรง พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว ซึ่งต้องได้รับรักษา อย่างเร่งด่วน ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่

          ภายหลังได้รับการประสาน พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการส่วนที่เกี่ยวข้องให้ใช้เฮลิคอปเตอร์ Blackhawks พร้อมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล ทีมส่งกลับทางอากาศ ศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปกพ.จชต.) เพื่อดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยจาก จังหวัดนราธิวาส ไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการด่วน ซึ่งผู้ป่วยรายดังกล่าวได้อยู่ในระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์

          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ยึดถือนโยบายของกองทัพบกในการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพ เพื่อช่วยเหลือและดูแลพี่น้องประชาชนในยามฉุกเฉิน เมื่อว่างจากภารกิจทางทหารก็นำไปใช้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส โดยกองทัพบกพร้อมนำเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกไปใช้ในภารกิจนำพาประชาชนที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลยามฉุกเฉิน ไปรักษาต่อในโรงพยาบาลที่พร้อมกว่า เพื่อช่วยเหลือชีวิตเป็นการด่วน เพราะทุกชีวิตมีค่า เราจึงทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อพี่น้องประชาชน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า