คณะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบสภาพการเลี้ยงแพะพระราชทาน ตามโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 152

24

          วันนี้ (25 มกราคม 2566)เวลา 10.00 น. ที่โรงเลี้ยงแพะ โครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันโท ถนอมพงษ์ เรืองจันทร์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ให้การต้อนรับ รองศาตราจารย์ ดร. ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่มาให้คำแนะนำและตรวจสอบสภาพการเลี้ยงแพะพระราชทาน ให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงแพะ โดยมีการแนะนำการเลี้ยงแพะเบื้องต้น, การสังเกตุอาการ, การฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการดูแลด้านอาหารและความเป็นอยู่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนสามารถนำไปขยายผลต่อยอดให้กับประชาชนในพื้นที่รอบค่าย

โอกาสนี้ รองศาตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก กล่าวว่า สำหรับการเลี้ยงแพะพันธุ์กับแพะทั่วไป มีการเลี้ยงที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดและเรื่องอาหารการกิน ซึ่งในวันนี้ในส่วนของโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 152 ได้เลี้ยงแพะพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นความภาคภูมิใจที่ทำให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนโดยรอบ ที่พระองค์ทรงพระราชทานแพะ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน ทั้งนี้ ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลแพะ ซึ่งวันนี้ได้มาให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ได้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น โดยหลัก ๆ แล้ว จะต้องหมั่นสังเกตอาการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เกิดโรค ซึ่งกำลังพลและเจ้าหน้าที่ก็มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงในเบื้องต้นอยู่แล้ว ซึ่งทางศูนย์ฯ มีแผนจะลงพื้นที่มาให้คำแนะนำ ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อติดตามและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ กรมทหารราบที่ 152 ได้รับแพะพระราชทาน พันธุ์แบล็คเบงกอล จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยปัจจุบันมีแพะพระราชทาน จำนวน 38 ตัว เพื่อขยายพันธุ์ในโครงการทหารพันธุ์ดี ให้แก่กำลังพล เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่รอบค่ายต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า