ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อโสดทัศน์ โดยวิธีคัดเลือก

120