ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวลาเผยแพร่การสถานีโทรทัศน์ ออกอากาศพื้นที่ทั่วประเทศ โดยวิธีคัดเลือก

121